Proiect Finantat de Uniunea Europeana - Logo Guvernul Romaniei - Logo Grupul de Actiune Locala - Caras Timis Leadr - Logo Afir - Logo

Despre Noi GAL Caraș-TimișLogo Gal Caras Timis

Programul LEADER din PNDR 2014 -2020, este pentru Microregiunea - Caraș Timiș, teritoriu exclusiv rural, cu omogenitate sub aspectul mediului natural și al caracteristiciilor socioeconomice , culturale si spirituale, un instrument important în sporirea dezvoltării economice și sociale a U.A.T.- urilor componente, în reducerea disparităților dintre spațiul rural specific Parteneriatului și zonele urbane apropiate, în promovarea incluziunii sociale.

Programul LEADER vine să întareasca capacitatea de dezvoltare la nivel local a Microregiunii Caraș Timiș, să răspundă mai bine la nevoile locale Strategia de dezvoltare rurală a teritoriului acoperit de Parteneriatul, Grupul de Acțiune Locală, se înscrie în contextul de reformă şi dezvoltare pe care și-l propun UATurile componente, județele Caraș Severin și Timiș, Regiunea Vest, România și UE, prin strategia Europa 2020.

Strategia de Dezvoltare Locala este subordonată conceptului Dezvoltării Durabile.

Conform acestui concept, dezvoltarea teritoriului acoperit de Micoregiunea Caraș Timiș, prin implicarea tuturor actorilor locali va corespunde necesităţilor generaţiilor actuale fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor necesităţi.

Dezvoltarea durabilă înseamnă „A gândi global şi a acţiona local". Dezvoltarea durabilă înseamnă si recunoaşterea faptului că economia, mediul şi bunăstarea socială sunt interdependente.

O provocare importantă a acestui tip de dezvoltare o reprezintă dezvoltarea proceselor inovative bazate pe noi moduri de implicare a tuturor factorilor de decizie pentru a spori nivelul de participare şi pentru a satisface interesele comune ale tuturor grupurilor.

Dezvoltarea durabilă a Microregiuni Caraș Timiș, pune în practică principii şi concepte noi cum sunt : integrarea, cooperarea, subsidiaritatea sau sinergismul.

PNDR 2014 - 2020 reprezintă un instrument de dezvoltare bazat exclusiv pe principiul dezvoltării durabile.

Din punct de vedere al dezvoltării, teritoriul acoperit de Microregiunea Caraș Timiș, fiind exclusiv rural, cu dispersie mare a localitaților, înregistrează un decalaj semnificativ faţă de zonele urbane din apropiere și anume: municipiile Reșița, Lugoj, Caransebeș si orașul Bocșa, zone urbane care nici ele nu se caracterizeaza prin grad mare de dezvoltare și fața de alte zone din regiune.

De asemenea se caracterizează prin: deficienţe structural persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea populaţiei, un număr mare de exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată scăzută a produselor agro-alimentare; randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în agricultura de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităţilor economice, acces redus la credite; o piaţă a terenurilor nefuncţională; o modestă orientare către export; investiţii insuficiente în cercetare şi dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane; creşterea continuă a disparităţilor regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială; o administraţie publică insuficient de pregatită pentru asemenea provocări economice și sociale.

Obiectivul strategic al SDL, Microregiunii Caraș Timiș- este generarea unui mediu socio-economic stabil si diversificat, capabil să asigure prosperitate populației și dezvoltare integrată a teritoriului acoperit de Parteneriat.

Pentru a îndeplini aspiraţiile de creştere economică , pe care și le propune Microregiunea Caraș Timiș, în acord cu obiectivele de dezvoltare ale Regiunii Vest și județelor Caraș Severin și Timiș, economia teritoriului rural vizat de Parteneriatul, Grupul de Acțiune Locală, Caraș Timiș, trebuie să se transforme într-o economie modernă şi competitivă, oportunitatea fiind oferită de Programul LEADER, iar cadrul de acțiune de SDL - Caraș Timiș.PARTENERIPARTENERI PUBLICI
Nr. crt Denumire partener Sediul social/ sediul secundar I punct de lucruI sucursală/ filială (localitate) Obiect activitate
1. Comuna Târnova Com. Târnova, nr. 376, jud. Caraș-Severin Administrație publică
2 Comuna Carașova Com. Carașova, Sat. Carașova , nr. 274,jud. Caraș-Severin Administrație publică
3 Comuna Lupac Com. Lupac, Sat Lupac, nr. 1,jud. Caraș-Severin Administrație publică
4 Comuna Știuca Com. Știuca, nr. 111,jud .Timiș Administrație publică
5 Comuna Fîrliug Com. Fîrliug,nr.80 jud. Caraș -Severin Administrație publică
6 Comuna Darova Com. Darova, nr.152 jud. Timiș Administrație publică
7 Comuna Victor Vlad Delamarina Com. Victor Vlad Delamarina nr. 127,jud. Timiș Administrație publică
8 Comuna Găvojdia Com. Găvojdia,nr.295,jud.Timiș Administrație publică
9 Comuna Ramna Com. Ramna, nr.26,jud. Caraș-Severin Administrație publică
10 Comuna Ocna de Fier Com. Ocna de Fier,Nr.107 B, jud. Caraș-Severin Administrație publică
11 Comuna Zorlențu Mare Com. Zorlențu Mare, Nr.34,jud. Caraș-Severin Administrație publică
12 Comuna Văliug Com. Văliug,Nr.56, jud. Caraș-Severin Administrație publică
13 Comuna Brebu Com. Brebu,Sat Brebu,nr. 21,jud . Caraș-Severin Administrație publică
14 Comuna Ezeriș Com. Ezeriș, Sat Ezeriș, Nr.1,jud. Caraș-Severin Administrație publică
15 Comuna Dognecea Com. Dognecea,Sat Dognecea, Nr.639, jud.Caraș-Severin Administrație publică
16 Comuna Brebu Nou Com. Brebu Nou,Nr.66,jud . Caraș-Severin Administrație publică
PONDEREA PARTENERI LOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 42,10%
PARTENERI PRIVAȚI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție)


PARTENERI PRIVATI
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/ sediul secundar/ punct de lucru/ sucursală / filială(localitate) Obiect
1 S.C. Nistor Expo Art S.R.L. Municipiul Lugoj,str. Smirdan,nr. 7, Jud. Timiș Tăierea și rindeluirea lemnului
2 S.C.La Cucul S.R.L. Sat Visag,Comuna Victor Vlad Delamarina,nr. 306,Jud. Timiș Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate
3 S.C. Gosenfarm S.R.L. Lugoj, str. Bega,nr. 15,ap. 2,Jud. Timiș Activități in ferme mixte
4 S.C.Business Forest S.R.L. Municipiul Timișoara,str. Venus, nr. 35, sc. A, et. 1,ap. 3, Jud. Timiș Tăierea și rindeluirea lemnului
5 S.C. Vila Melisa S.R.L. Sat Văliug, comuna Văliug, nr. 775,Jud. Caraș-Severin Hoteluri și alte facilități de cazare
6 S.C.Răzvan lșvan S.R.L. Com.Zorlențu Mare, nr.519, Jud.Caraș-Severin Activități în ferme mixte
7 S.C.CLR Denis Montaj S.R.L. Sat Dognecea,comuna Dognecea, nr. 782, Jud.Caraș-

Severin

Fabricarea articolelor de feronerie
8 S.C. Bio Pajiștea Activ S.R.L. Com. Fîrliug,nr.66,Jud.Caraș-Severin Creșterea ovinelor și caprinelor
9 S.C. lcasi Prod Com S.R.L. Com.Tîrnova,nr.300,Jud. Caraș-Severin Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate
10 S.C. Roxi Com S.R .L Sat Tîrnova, com.Tîrnova,nr. 371,Jud. Caraș-Severin Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate
11 S.C. Migdal lmpex S.R.L. Com. Zorlențu Mare, nr.617, Jud.Caraș -Severin Alte activități sportive
12 Ursu Claudia Ramona
Intreprindere Individuala
Sat Valeapai,comuna Ramna, nr. 163,Jud. Caraș-Severin Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
13 Lința Ion

Intreprindere Individuala

Tîrnova,comuna Tîrnova, nr. 160,Jud. Caraș-Severin Activități în ferme mixte
14 Costescu Bianca

Persoana Fizica Autorizata

Sat Ramna,com. Ramna,nr. A, Jud. Caraș- Severin Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
15 Târziu loan Marius

Persoana Fizica Autorizata

Sat Ramna,com. Ramna, nr. 238,Jud. Activități în ferme mixte
16 lșvan Camelia luliana

Persoana Fizica Autorizata

Sat Zorlențu Mare,com. Zorlențu Mare, nr. 519,Jud. Caraș-Severin Cultivarea legumeor si a pepenilor
17 Magheți Adina Nicoleta

Persoana Fizica Autorizata

Sat Zorlențu Mare,com.Zorlențu Mare, nr. 506, Jud.Caraș-Severin Activități în ferme mixte
18 Ștef Adrian Arnold

Persoana Fizica Autorizata

Sat Zorlențu Mare,com.Zorlențu Mare, Secția Agromec Birou, Jud. Caraș-Severin Creșterea altor animale
19 Blagoescu Birău Ion Călin

Persoana Fizica Autorizata

Sat Tîrnova,com. Tîrnova,nr. 86,Jud. Caraș-Severin Creșterea ovinelor și caprinelor
20 Câmpul de Aur

Cooperativa Agricolă

Sat Scăiuș, com.Fîrliug, nr.156,Jud. Caraș-Severin Activități în ferme mixte
PONDEREA PARTENERILOR PRIVAȚI DIN TOTAL PARTENERIAT 52,63%


PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG-uri)
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/ sediul secundar /punct de

lucruI sucursală/ filială (localitate )18

Obiect
1. Asociatia Bio Pajiștea Sat Dezești,com.Fîrliug, nr.66, Jud .Caraș-Severin Creșterea în mod ecologic a animalelor
2. Asociația Croaților de Pretutindeni Sat Clocotici ,com.Lupac,nr.69,Jud. Caraș-Severin Reprezentarii intereselor etniei croate
PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 5.26%
Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor/utilizatorilor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul LEADER. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele LEADER, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.
Vizualizari: 76211
Versiune: 1.02rc 09.09.2021 - INFOGHID