Proiect Finantat de Uniunea Europeana - Logo Guvernul Romaniei - Logo Grupul de Actiune Locala - Caras Timis Leadr - Logo Afir - Logo

ONG-uri MicroregiuneLista asociatilor din Microregiunea Caras-TimisDenumire Numar inreg Reg National Judet Localitate Adresa Scopul initial
ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE BREBU NOU GARANA 16057/A/2012 CARAS-SEVERIN COM. BREBU NOU SAT GARANA, NR. 33  
ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE DIN COMUNA BREBU 15884/A/2008 CARAS-SEVERIN BREBU NR. 21  
ASOCIATIA DE VANATOARE SI PESCUIT PRO NATURA CUNTU 22396/A/2015 CARAS-SEVERIN comuna Brebu, sat Valeadeni nr. 95, camera 3 gestionarea fondurilor de vanatoare si pescuit, etc.
BREBANA 351/A/1997 CARAS-SEVERIN COM. BREBU NR.209 Desfasurarea de activitati in domeniul sportului.
ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV VROOOMM RACING 16107/A/2013 CARAS-SEVERIN CARASOVA, NR. 293A   promovarea ramurilor sportive, respectiv promovarea activitãþilor de automobilism ºi karting, atât pe plan local cât ºi naþional, precum ºi afirmarea calitãþilor sportive ale participanþilor din cadrul clubului , prin participarea, respectiv organizarea de concursuri pe plan naþional ºi internaþional , concursuri organizate prin propriile posibilitãþi sau în colaborare cu alte entitãþi interesate în domeniu
ASOCIATIA GRUPA VOLONTERA MOJE KARASEVO 777/A/2021 CARAS-SEVERIN CARASOVA NR. 18A a promova ºi practica voluntariatul ca mod de implicare a comunitãþii în soluþionarea problemelor cu care se confruntã aceasta, de a proteja, promova ºi valorifica patrimoniul cultural material ºi imaterial, al comunitãþii etnice croate din România, precum ºi al regiunii etnografice Banat
LINCAR 324/A/1997 CARAS-SEVERIN CARASOVA NR.486 Desfasurarea de activitati in domeniul sportului.
MITA 226/A/1998 CARAS-SEVERIN CARASOVA NR.395 Desfasurarea de activitati in domeniul social constand in intrajutorarea persoanelor aflate in nevoie.
ASOCIATIA DAROZOO A CRESCATORILOR DE ANIMALE DIN COMUNA DAROVA 7172/A/2007 TIMIS DAROVA , NR. 359   FORMAREA UNEI RETELE DE PRODUCTIE IN AGRICULTURA ZOOTEHNIE , APICULTURA , PISCICULTURA SI SILVICULTURA IMPREUNA CU FERMIERII SI CRESCATORII DE ANIMALE CARE SE VOR ALATURA A SOCIATIEI
ASOCIAŢIA AGRICOLĂ HODOŞANA DIN COMUNA DAROVA 16117/A/2013 TIMIS COMUNA DAROVA SAT HODOŞ, NR. 9   FORMĂRII UNEI REŢELE DE PRODUCŢIE ÎN AGRICULTURĂ, ZOOTEHNIE, APICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ ÎMPREUNĂ CU FERMIERII ŞI CRESCĂTORII DE ANIMALE.
ASOCIAŢIA AGRICOLĂ HODOŞANA DIN COMUNA DAROVA 16118/A/2013 TIMIS COMUNA DAROVA SAT HODOŞ, NR. 9, CAMERA 1   FORMARE REŢEA DE PRODUCŢIE ÎN AGRICULTURĂ, ZOOTEHNIE, APICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ.
ASOCIAŢIA AGRODAROVIN DAROVA 11726/A/2009 TIMIS DAROVA, NR.284   SPRIJINIREA PRODUCĂTORILOR DE CRERIALE ŞI PLANTE TRHNICE PRECUM ŞI A CRESACĂTORILOR DE ANIMALE
ASOCIAŢIA SATUL ROMÂNESC TRADIŢIE ŞI IMPLICARE SOCIALĂ 11712/A/2009 TIMIS DAROVA CAMINUL CULTURAL DAROVA FN promovarea valorilor şi tradiţiilor satului Românesc şi a societăţii româneşti şi implicarea socială a cetăţenilor pentru promovarea drepturilor cetăţeneşti, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a consolidării societăţii civile din România, a cetăţeniei active şi a democraţiei europene, precum şi ajutorarea grupurilor sociale defavorizate pentru a duce o viaţă mai bună.
ASOCIAŢIA SPORTIVĂ OLIMPIA DAROVA 19194/A/2015 TIMIS DAROVA, NR,. 296   PREGĂTIREA ŞI PARTICIPAREA ÎN COMPETIŢIILE DE NIVEL INTERNAŢIONAL A SPORTIVILOR
ASOCIAŢIA UMANITARĂ MASNITA DAROVA 3624/A/2002 TIMIS DAROVA 391 Relaţii de întrajutorare între oameni
ASOCIATIA MOSTENITORILOR FOSTILOR ACTIONARI AI CASEI DE PASTRARE DOGNECEANA 2855/A/2001 CARAS-SEVERIN DOGNECEA , NR.207    
ASOCIATIA CLUB SPORTIV PROGRESUL EZERIS 29161/A/2019 CARAS-SEVERIN COMUNA EZERIS, SAT SOCENI STR. PRINCIPALA, NR. 84 Promovarea, selecþia, pregãtirea si participarea in competiþiide nivel local judeþean, naþional si internaþional, a sportivilor la urmãtoarele ramuri sportive: fotbal, sah, baschet, arte marþiale, atletism, biliard, dans sportiv, fitness, fotbal-tenis gimnastica, majorete, handbal, box, table, tenis, tenis de masa, volei si contribuþia la promovarea ramurilor sportive sus menþionate prin activitãþi de cercetare, dezvoltare, inovare.
ASOCIATIA GHEORGHE IOANOVICI NOBIL DE DULEU - VALE MARE 29167/A/2019 CARAS-SEVERIN SAT DULEU, COMUNA FARLIUG NR. 2 cunoaºterea, refacerea, conservarea ºi transmiterea istoriei locului, a culturii, a administraþiei, a dezvoltãrii economice, a învãþãmântului ºi protecþia lor pentru interesul general dar ºi local, drept mãrturie pentru prezent ºt viitor a continuitãþii civilizaþiei durabile pe aceste meleaguri bãnãþene.
ASOCIATIA CRESCATORILOR DE ANIMALE DIN COMUNA GAVOJDIA JUD. TIMIS "AGRAMA" 9240/A/2008 TIMIS GAVOJDIA NR. 39 LUCRATIV SI APOLITIC A CRESCATORILOR DE ANIMALE , CONSTITUITA PRIN LIBERUL CONSINTAMINT AL CRSTACATORILOR DE ANIMALE
ASOCIAŢIA CULTURALĂ ANA LUGOJANA LUGOJ 19354/A/2015 TIMIS COM. GAVOJDIA SAT LUGOJEL, NR. 318 A   stimularea interesului şi curiozităţii faţă de cultură şi artă, mai întâi prin cunoaşterea tradiţiilor locale, prin dezvoltarea deprinderilor de muncă practică şi intelectuală, prin cultivarea capacităţii creatoare a imaginaţiei, a spiritului de cercetare, a dorinţei de a contribui după puterea fiecăruia la perpetuarea şi promovarea valorilor culturale, spirituale, naţionale şi internaţionale, prin educarea copiilor şi a tinerilor cetăţeni în domeniul artei: dans, etnografie pictură, muzică, teatru, artă fotografică, designer vestimentar sau de ambient, artă manuală: creatori de goblen şi a altor meşteşuguri tradiţionale româneşti ETC.
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECO GNSC 16957/A/2011 TIMIS GAVOJDIA, NR. 295    
ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A PREOŢILOR CONVERTIŢI 16120/A/2013 TIMIS COMUNA GAVOJDIA SAT LUGOJEL, NR. 326   încurajării dialogului între credinţă şi cultură, promovarea valorilor moralei creştine şi desfăşurarea de activităţi filantropice.
ASOCIAŢIA SPORTIVĂ TIMIŞUL GAVOJDIA 18982/A/2015 TIMIS GAVOJDIA STR. PRINCIPALĂ, NR. 310 A, CAM.2 dezvoltarea personalităţii în general, prin combaterea sedentarismului, întărirea sănătăţii şi călirea organismului, depistarea tinerelor talente şi sprijinirea lor în practicarea sportului de performanţă, în vederea participării la competiţiile oficiale şi amicale, interne şi internaţionale în conformitate cu regulamentele de funcţionare ale federaţiilor române şi internaţionale de specialitate.
SINDICATUL LIBER AL CĂMINULUI SPITAL GĂVOJDIA 3589/A/1992 TIMIS GAVOJDIA   apărare interese membrii sindicat
SINDICATUL LIBER CAMIN SPITAL GAVOJDIA 3588/A/1992 TIMIS GAVOJDIA   apărare interese membrii sindicat
SINDICATUL LIBER SPITAL CAMIN GAVOJDIA 2390/A/1995 TIMIS GAVOJDIA   apărare interese membrii
SINDICATUL LIBER STAŢIUNEA PENTRU MECANIZAREA AGRICULTURII GAVOJDIA 3645/A/1990 TIMIS GAVOJDIA   Apărare exercitare drepturi membrii sindicat.
BRUTARIA SFANTUL MATEI 323/A/1997 CARAS-SEVERIN LUPAC CASA PAROHIALA Desfasurarea de activitati in domeniul social constand in intrajutorarea persoanelor defavorizate
ASOCIATIA CAR OCNA DE FIER 3544/A/1997 CARAS-SEVERIN OCNA DE FIER OCNA DE FIER, NR.104  
ASOCIATIA KREATIV RESEARCH - CENTRUL DE STUDII MEDIA SI CERCETARI SOCIALE 24895/A/2016 CARAS-SEVERIN OCNA DE FIER STR. ILOVAT NR. 232 realizarea de studii, analize, cercetãri ºi furnizarea de programe de formare profesionalã în domeniul apãrãrii drepturilor omului ºi a libertãþii de exprimare prin dezvoltarea metodologiilor de cercetare calitativ ã ºi cantitativã ca instrumente de intervenþie ºi de susþinere a politicilor publice.
OCNA DE FIER 312/A/1997 CARAS-SEVERIN COM. OCNA DE FIER STR.VALE NR.113 Crearea si mentinerea legaturii de prietenie si solidaritate cu persoane, asociatii,colectivitati romanesti, organizarea si favorizarea de schimburi ;i ajutoare de tot felul.
ASOCIATIA ACASA IN BANAT 27879/A/2018 CARAS-SEVERIN COMUNA RAMNA, SAT VALEAPAI NR. 134 de a proteja, promova si valorifica patrimoniul istoric, material si imaterial al regiunii etnografice Banat
ASOCIATIA CRESCATORILOR DE TAURINE 4344/A/2002 CARAS-SEVERIN COM.RAMNA COM.RAMNA, NR.26 sprijinirea directă şi calificată a crescătorilor în aplicarea tehnologiilor moderne şi eficiente de creştere, exploatare şi ameliorare a animalelor, precum şi apărarea intereselor acestora în relaţiile cu terţii.
ASOCIATIA SPERANTA STIUCA 7188/A/2007 TIMIS COMUAN STIUCA NR. 172   INFIINTARE DE BISERICI BAPTISTE EDCAREA PERSOANELEOR DEZAVANTAJATE SOCIAL SI EDUCATIONAL , ACORDAREA DE SPRIJIN MORAL SI MATERIAL OAMENILOR AFLATI IN DIFICULTATE
ASOCIATIA "EDULOGIA" 22406/A/2015 CARAS-SEVERIN VALIUG, NR. 319   sustinerea si promovarea unor alternative educationale pentru dezvoltare durabila bazate pe tehnologia informationala
ASOCIAŢIA CENTRO DELLA SALUTE DELEMARINA 16091/A/2013 TIMIS VICTOR VLAD DELAMARINA 58 A DE A PROTEJA, PROMOVAREA ŞI SUSŢINE APĂRAREA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENILOR ETC.Lista fundatiilor din Microregiunea Caras-TimisDenumire Numar inreg Reg National Judet Localitate Adresa Scopul initial
DOBRI VRV 868/B/1997 CARAS-SEVERIN CARASOVA NR.20 Desfasurarea de activitati in domeniul social constand in intrajutorarea persoanelor aflate in nevoie
FUNDATIA ARTELOR REUNITE F.A.R. 895/B/1997 CARAS-SEVERIN BREBU NOU Promovarea unui climat de interferente culturale
FUNDAŢIA "PANCZEL ZOLTAN" 110/B/2011 CARAS-SEVERIN sat Brebu Nou, comuna Brebu Nou sat Brebu Nou, comuna Brebu Nou, nr. 120 ·Organizarea unui amplasament care să asigure pe termen lung cazare, masă, asistenţă medicală şi psiho-socială persoanelor în vârstă, în special persoanelor care de-a lungul vieţii s-au implicat în domeniile privind ştiinţa, educaţia, cultură şi artă, aflându-se într-o perioadă vulnerabilă a vieţii din punct de vedere material şi profesional, prin abordarea unui sistem personalizat de îngrijire şi suport de orice natură;Lista uniunilor din Microregiunea Caras-TimisDenumire Numar inreg Reg National Judet Localitate Adresa Scop initial
UNIUNEA CROATILOR DIN ROMANIA 321/D/1991 CARAS-SEVERIN CARASOVA
Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor/utilizatorilor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul LEADER. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele LEADER, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.
Vizualizari: 28107
Versiune: 1.02rc 09.09.2021 - INFOGHID